Моделиране на работния процес

  • Автор: ActaUni
  • Ниво: Начинаещ
  • 4 модула
Write your awesome label here.
Стартирайте курса днес
Целта на това обучение е да ви научи на някои техники КАК да моделирате работата си. А каква е задачата на това начинание? Моделирането ще направи работата ви по-енергизираща и едновременно с това, съответстваща на персоналните ви цели. Курсът ви насочва към предприемане на проактивни стъпки и действия за да препрограмирате това, което правите на работа, като променяте задачите, начина, по който я възприемате, контекста и работните взаимоотношения. Целта е да запазите настоящата си работата, но тя да ви носи повече енергия и смисъл.
  • Видеа
  • Допълнителни материали: Моделиране на работния процес - работна тетрадка

Кои сме ние? 

Това обучение разработиха

д-р Яна Депре
Др. Яна Депре работи като изследовател във Факултета по трудова и организационна психология в Католическия университет в Льовен, Белгия. Има магистърска степен по трудова и организационна психология, педагогика, мениджмънт и икономика, след което защитава докторска степен на тема „Мечтателите, които вършат нещата или как лидерите могат да насърчат вътрешното организационно предприемачество“. 
Жечка Калинова
Г-жа Калинова има магистърска степен по икономика и е сертифициран бизнес аналитик от Британското компютърно общество. Основните й интереси са в областта на бизнес и социалните иновации, оптимизирането и управлението на процеси и проекти, използването на големи масиви от данни и изкуствен интелект в бизнеса. 
Десислава Иванова 
Г-жа Иванова има магистърска степен по инженерен дизайн. Специализирала е графичен дизайн, има интереси в областта на психологията, благосъстоянието в личен и професионален аспект, дигиталзацията на процесите, социални иновации и предприемачество.  Тя е дългогодишен експерт програми и проекти. 
Created with