Енергия на живота

  • Автор: ActaUni
  • Ниво: Начинаещ
  • 5 модула
Write your awesome label here.
Стартирайте курса днес
В обучението ще научите повече за Енергията на живота: как да се справяте с нещата, които ви разсейват и да станете по-продуктивни, като управлявате енергията вместо времето си; как да формирате здравословен навик и как да постигнете крайната цел на човешкото съществуване – да бъдете щастливи на работа и в личния живот.
  • Видеа
  • Допълнителни материали: упражнения и работни тетрадки

Кои сме ние? 

Това обучение разработиха

д-р Яна Депре
Др. Яна Депре работи като изследовател във Факултета по трудова и организационна психология в Католическия университет в Льовен, Белгия. Има магистърска степен по трудова и организационна психология, педагогика, мениджмънт и икономика, след което защитава докторска степен на тема „Мечтателите, които вършат нещата или как лидерите могат да насърчат вътрешното организационно предприемачество“. 
Жечка Калинова
Г-жа Калинова има магистърска степен по икономика и е сертифициран бизнес аналитик от Британското компютърно общество. Основните й интереси са в областта на бизнес и социалните иновации, оптимизирането и управлението на процеси и проекти, използването на големи масиви от данни и изкуствен интелект в бизнеса. 
Десислава Иванова 
Г-жа Иванова има магистърска степен по инженерен дизайн. Специализирала е графичен дизайн, има интереси в областта на психологията, благосъстоянието в личен и професионален аспект, дигиталзацията на процесите, социални иновации и предприемачество.  Тя е дългогодишен експерт програми и проекти. 
Created with